Ostatnia aktualizacja: ZUBEK Post Scriptum: Witek Kontakt Spis stron Facebook

LZS Tatry

Aktualizacje 2013-2014

RODY

Aktualizacja nr 1/31.01.2013

Wiesz, skąd pochodzisz? Znasz swoich przodków? Początki i aktualne czasy, które mają związek z rodzinami noszącymi znane i nieznane nam nazwiska. Ludzie którzy utorowali drogi dla pokoleń przewijających się na tle historii Koniówki. O nich opowiadać będą odsłony pod nową zakładką “Rody”.
--------------------------------------------------------------------

BRYJA

Aktualizacja nr 2/15.02.2013

W styczniu 2013 rozpocząłem prezentację rodów koniowiańskich. Pierwszym był mało znany ród Szwaców, który między innymi mógł się poszczycić pierwszym stulatkiem w Koniówce. Teraz pragnę przedstawić kolejny ród, którego przedstawiciele odbili tutaj swoje ślady. Zapraszam do zapoznania się z drzewem genealogicznym rodu Bryja, którego jedna z przedstawicielek miała wkład w tworzeniu znanej do dziś linii Pawłów.
--------------------------------------------------------------------

FACEBOOK

Aktualizacja nr 3/02.03/2013

Od 3 stycznia 2013 roku można nas znaleźć tam, gdzie aktualnie prawie cały świat buszuje. Szukaj nas pod nazwą Koniówka-Spolecznosc. Jest to to grupa, która reprezentuje miejscowość, pochodzenie i tradycje przekazane przez protoplastów. Są wśród nas ci, których losy lub losy ich rodzin, choćby w nikłym stopniu, dały poznać Koniówkę albo zaprowadziły ich pod nasze strzechy. Kilku z nas pełni funkcje administratorów strony zwracając uwagę na sprawy, które naszym zdaniem są istotne w rozwoju tej społeczności, a pozostałych prosimy o włączanie się do dyskusji, werbowanie znajomych ciekawych życia i wydarzeń w Koniówce.
--------------------------------------------------------------------

BRYJA - POPRAWKI

Aktualizacja nr 4/02.03.2013

W trakcie pracy nad losami kolejnych rodzin w Koniówce trafiłem na dodatkowe informacje, których treść dowodzi, że siostra Wojciecha Bryi (uznanego przeze mnie za protoplastę rodu), Katarzyna Bryja wraz z mężem Maciejem Leją była babką znanej w Koniówce do dziś linii Wawrzyńców. Poprawki zostały już naniesione, a drzewo można studiować pod Bryja 1771-1929.
--------------------------------------------------------------------

LUDWIKMniej więcej jeden wiek w Koniówce żyli i pracowali przedstawiciele rodu Ludwik, którego nestor przybył z Odrowąża. Rodzina nie posiadała żadnych dóbr i utrzymywała się jedynie z pracy u zamożnych gospodarzy. Jedyną własnością, na którą ciężko zapracował pierwszy przedstawiciel nazwiska była niska, szeroka na około cztery i długa na sześć metrów chata w centrum Koniówki.
--------------------------------------------------------------------

LZS TATRY

Aktualizacja nr 6/04.04.2013

Koniówka żyła codziennym rytmem, który zdawał się być jej nieodłącznym towarzyszem od wieków. Chłopi pracowali na gospodarstwie i w polu, w lesie i przy pozyskiwaniu torfu. Ich żony utrzymywały dom i rodziły dzieci. Jedyne ich rozrywki to święta kościelne, czasem jarmark lub wesele. Rytm więził potencjał drzemiący w ludności i trzeba było kogoś, by wyrwać wieś z letargu. Żądni zmian opuszczali Koniówkę. Na szczęście jeden został...
--------------------------------------------------------------------

WITEK

Aktualizacja nr 7/20.04.2013

Nie dokońca udało się ustalić, skąd do Koniówki przybyli pierwsi przedstawiciele rodu Witek. Można jednak przypuszczać, że przywieźli ze sobą pewne zasoby pieniężne i nową myśl techniczną, którą skrzętnie wykorzystywali przy produkcji cegieł i budowy nowoczesnych, jak na owe czasy, solidnych domów murowanych. Poprzez wprowadzanie nowych idei, członkowie rodu na przestrzeni krótkiego czasu zyskali uznanie całej społeczności Koniówki. Nie wiadomo, dlaczego opuścili wioskę.
--------------------------------------------------------------------

TORF

Aktualizacja nr 8/25.05.2013

Korzystali z niego Rzymianie po zdobyciu zimnej Brytanii. Tam służył im jako opał. Nie wiedzieli, że w przyszłości będzie używany do budowy domów, znajdzie zastosowanie w medycynie, rolnictwie i ogrodnictwie. Gdyby zamiast wina znali mocniejsze trunki, z pewnością raczyliby się whisky produkowaną do dziś na bazie torfu.
--------------------------------------------------------------------

KOWALAK

Aktualizacja nr 9/12.06.2013

Niewątpliwie Ród Kowalaków lub Kowalików przybył do Koniówki z Podczerwonego, gdzie po raz pierwszy odnotowany został rok urodzin (1739) i data ślubu (21.10.1783) niejakiego Jana Kowalaka Pastyrnoka. Oba człony, nazwisko i przydomek, mają w Koniówce do dziś swoje miejsce, choć tu nigdy nie były kojarzone ze sobą. Kowolok jest przydomkiem Fiedorów, Obyrtaczy i Sęków - spadkobierców ostatniego przedstawiciela linii Kowalaków, zaś Pastyrnok przypisywane było Knapczykom, Lejom i aktualnie Gracom.
--------------------------------------------------------------------

LISZKA

Aktualizacja nr 10/07.07.2013

W odniesieniu do Koniówki, księgi parafialne w Chochołowie mówią o dwóch gałęziach rodu Liszka i wymieniają przedstawicieli pochodzących z Cichego oraz Czarnego Dunajca. Odstęp jawienia się obu rodów w rejestrach wynosi około 40 lat i nie wykazuje jakichkolwiek powiązań między nimi, co jednak nie może negować wcześniejszych koligacji, gdyż już 200-300 lat wcześniej istniały obie wymienione miejscowości.
--------------------------------------------------------------------

FIEDOR

Aktualizacja nr 11/08.09.2013

Fiedor to nazwisko, które w Koniówce trwało tylko przez trzy pokolenia, jednak ze względu na intensywny udział poszczególnych członków rodziny w życiu gromady, stało się jednym z wizytówek wioski. Przybysz z Budapesztu, przyjęty jako chowaniec do rodziny Kowalaków, był muzykantem i jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniówce. Jego syn był muzykantem, strażakiem, myśliwym, prywatnym przedsiębiorcą i największym w dziejach Koniówki organizatorem sportu. Zaś kolejny potomek to znany sportowiec, który reprezentował barwy Polski w biathlonie.
--------------------------------------------------------------------

KWAK

Aktualizacja nr 12/09.10.2013

Zanim pierwszy przedstawiciel nazwiska Kwak pojawił się i osiadł na stałe w Koniówce, wielu z nich żyło w okolicy już od kilkudziesięciu, może nawet kilkuset lat. Można ich było zastać w Starem Bystrem, Rogoźniku, Czarnym Dunajcu, Dziale i Podczerwonem.
--------------------------------------------------------------------

Nieoczekiwana Droga

Aktualizacja nr 13/31.10.2013

Prawdopodobnie Koniówka liczyłaby dzisiaj więcej mieszkańców, koligacje rodzinne ułożyły by się nieco odmiennie, inni ludzie wyjeżdżaliby do Ameryki, inni szli do wojska, inni pracowali na rodziny, gdyby nie choroby, które przyczyniły się do wielu tragedii na przestrzeni wieków. Epidemie dżumy, cholery, ospy, tyfusu zmieniły historię, bieg wydarzeń i mieszkańców wioski, podobnie jak całego Podhala, Polski, Europy i świata.
--------------------------------------------------------------------

Mola

Aktualizacja nr 14/01.12.2013

Nazwisko Mola wiąże się ściśle z rodem, którego główny odłam pochodzi z sąsiedniego Chochołowa, jednak sięgając głębiej, w oparciu o przesłanki, można pokusić się o stwierdzenie, że pierwszy przedstawiciel rodu przybył na Podhale najprawdopodobniej z Włoch. Tu nazwisko Mola występuje od XIII wieku i jest najczęściej spotykane na świecie. O śródziemnomorskim pochodzeniu Moli z Koniówki świadczyć może charakterystyczna dla tych obszarów uroda niektórych przedstawicieli rodu znanych nam aktualnie.
--------------------------------------------------------------------

TOMASZ HARBUT

Aktualizacja nr 15/08.01.2014

Urodził się w małym domku w licznej rodzinie na Kamieńcu w Koniówce. Ciasnota przerażała go i gnała ku nowym miejscom, gdzie także nie potrafił zagrzać miejsca. Na piechotę i na rowerze zwiedził całe Podhale, bywał w Zakopanem i na Orawie. Przed wojną zdołał opuścić rodzinny dom i wybudować własny. Samodzielny i samowystarczalny, ale też zachłanny i nie liczący się ze zdaniem ogółu, przekorny i nie uznający zwierzchnictwa - to wykształcone cechy, które w czasie okupacji mogły zrobić z niego bohatera, ale niestety doprowadziły do tragicznego końca.
--------------------------------------------------------------------

Klejka 1803-1985

Aktualizacja nr 16/07.03.2014

Niewiarygodne, jak nazwisko Klejka trzyma się tylko jednej krainy w Polsce, gdzie znajduje swoje korzenie i przodków. Mowa tu o Podhalu i południu Polski, gdzie przedstawicieli rodu w porównaniu do innych nam znanych jest wprawdzie niewielu, ale z uporem pielęgnujących tradycje rodzinne i góralskie ciągle w jednym otoczeniu. Poza granicami Klejkowie spotykani są jedynie w USA.
--------------------------------------------------------------------

Blaszyñski 1802-2007

Aktualizacja nr 17/08.04.2014

Nazwisko Blaszyński przewija się w historii Podhala od początków XVII wieku. W dokumentach kościelnych jego przedstawiciele widnieją często w powiązaniu z rodami sołtysimi Podczerwonego i Chochołowa. Spotykani są także w Witowie, Dzianiszu, Cichem, Międzyczerwiennem i Czarnym Dunajcu. Jednak pierwsza przedstawicielka rodu przybywa do Koniówki z Czarnego Dunajca dopiero na początku XIX wieku.
--------------------------------------------------------------------

Len

Aktualizacja nr 18/03.06.2014

Używali go Rzymianie i starożytni Egipcjanie, jeszcze wcześniej ludy zamieszkujące dzisiejsze Czechy i Śląsk, ale najdłużej zachowane strzępki odkryto niedawno w Gruzji. Mowa o jednej z najstarszych roślin, która przez wieki służyła do produkcji dzianin, sznurów i nici.
--------------------------------------------------------------------

Podsumowanie 2013/2014

Aktualizacja nr 19/30.12.2014

Kolejne dwa lata i kolejne wydarzenia. Co działo się w 2013 i 2014 roku w Koniówce i okolicy? Większość wydarzeń zarejestrowaliśmy na (jak przystało nowoczesnym pokoleniom) stronie Facebook’a, do których teraz wrócimy w ekspresowym skrócie.
--------------------------------------------------------------------