Ostatnia aktualizacja: ZUBEK Post Scriptum: Witek Kontakt Spis stron Facebook

Aloys C. Suhling

Trasa Rowerowa

Aktualizacja nr 4/28.09.2015

Gdyby przeszedł projekt hrabiego Władysława Zamojskiego, to na początku XX wieku śtreka biegła by od Zakopanego, przez Kościelisko i Witów do Suchej Hory. Niestety ówczesna myśl techniczna, być może także skromny kapitał, nie pozwalały na przeprowadzenie linii kolejowej po trudnym górzystym terenie. Zakopane miało już połączenie kolejowe, wybrano więc wariant łatwiejszy i bardziej ekonomiczny, który wyznaczała linia z Nowego Targu przez Rogoźnik, Czarny Dunajec i Podczerwone.

Kolej

Linię kolejową łączącą Nowy Targ i Suchą Horę oddano do użytku w lipcu 1904 roku. Wcześniej jednak, nieufni chłopi długo zastanawiali się nad sprzedażą gruntów pod ten odcinek magistrali. W tym czasie w Koniówce zawiązał się pierwszy zastęp pożarniczy, który w zasadzie dysponował małą ilością sprzętu do gaszenia pożaru. Gromada zdecydowała, że środki ze sprzedaży gruntów przeznaczone zostaną na unowocześnienie wyposażenia straży. Kolej zmieniła wkrótce zapatrywania mieszkańców, którzy mogli szybciej, dalej i wygodniej przemieszczać się po terenie. Niestety II wojna światowa unieruchomiła połączenie z Suchą Horą i kontynuacja oficjalnego połączenia kolejowego z Czechosłowacją nie miała już nigdy dojść do skutku. Do początku lat osiemdziesiątych kolej przemierzała jeszcze trasę między Nowym Targiem i Podczerwonem, do dziewięćdziesiątych Czarnym Dunajcem, aż pozostało tylko wspomnienie i bezużyteczny nasyp.

Rowerem

Nowe tysiąclecie i nowe idee. Jedną z nich jest rozwój rekreacji i sportu, które na naszym terenie odnalazły się w realizacji budowy szkół, placów zabaw, boisk i hal sportowych, ale jednym z najważniejszych projektów w tym zakresie jest trasa rowerowa, która w zamierzeniach ma łączyć polskie i słowackie miejscowości wokół Tatr wyznaczając pętlę około 250 kilometrów. Jest tu i nasz odcinek, który od czerwca 2015 biegnie po starej wysłużonej śtrece.
Okres testowania trasy skończył się z pompą przeprowadzonym otwarciem, które miało miejsce 27 września 2015 roku na granicy polsko-słowackiej i w Czarnym Dunajcu. Do tej pory powstało około 70 kilometrów tras, które sukcesywnie mają się wydłużać do zaplanowanych 250 "Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr".
Równocześnie do prac na śtrece, nasza droga do Boru została utwardzona, a w przyszłości planowane jest położenie asfaltu na tym odcinku.
Bogusław Zięba, Koniówka 28.09.2015

Więcej w temacie na stronie Goral.info.pl pod Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokól Tatr