Ostatnia aktualizacja: ZUBEK Post Scriptum: Witek Kontakt Spis stron Facebook

Blaszyñski

Aktualizacja nr 17/08.04.2014

Nazwisko Blaszyński przewija się w historii Podhala od początków XVII wieku. W dokumentach kościelnych jego przedstawiciele widnieją często w powiązaniu z rodami sołtysimi Podczerwonego i Chochołowa. Spotykani są także w Witowie, Dzianiszu, Cichem, Międzyczerwiennem i Czarnym Dunajcu. Jednak pierwsza przedstawicielka rodu przybywa do Koniówki z Czarnego Dunajca dopiero na początku XIX wieku.

Charakterystyka rodu

Jest nią młodziutka, niechciana w rodzinie matka z dzieckiem, która w Koniówce odnajduje się na nowo i wychodzi tu za mąż. Niestety jej linia kończy się na córce, za to w połowie tego samego wieku szczęście dopisuje potomkom dwóch braci z Chochołowa, Józefa i Andrzeja, którzy jako zagrodnicy gospodarzą w Koniówce na dość szerokim pasie ziemi wzdłuż gruntów rodu sołtysiego Lejów-Wawrzyńców. Większą liczbą męskich spadkobierców szczyci się linia, która do dziś dzierży przydomek po Andrzeju Blaszyńskim - Jyndrecki - pochodzący od jego imienia.
Rodzina cieszyła się poważaniem, należała do bardzo zaradnych i majętnych. Liczono się z ich zdaniem i powierzano im czołowe miejsca w życiu gromady. Niewątpliwie wpływ na to miały bliskie koligacje z rodziną budowniczego nowego kościoła w Chochołowie, księdza Wojciecha Blaszyńskiego.
Józef Blaszyński był współzałożycielem i zastępcą komendanta pierwszego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej, jego syn Kazimierz w młodości prowadził sklep, był uznanym muzykantem i aktualnie “zadbał” by linia Blaszyńskich nadal egzystowała w Koniówce.

Post Scriptum

Pani Krystyna Kois-Jaźwiec, która pracuje nad pochodzeniem swojej rodziny, po sprawdzeniu ksiąg parafialnych dotyczących urodzeń, ślubów i zgonów mieszkańców Chochołowa, zwróciła uwagę na błąd w drzewie genealogicznym rodu Blaszyńskich zamieszczonego na naszej stronie. Do tej pory Józef (ur. 1821) i Andrzej (ur. 1824 - protoplasta rodu Jyndreckich) występowali w grafice jako bracia, co wymagało korekty. Według ksiąg parafialnych Chochołowa obaj są kuzynami. Józef jest synem Tomasza i Katarzyny zd. Chochołowska, natomiast rodzice Andrzeja to Jan i Weronika zd. Morawa.
Dodatkowa informacja od pani Kois-Jaźwiec dotyczy Tomasza Blaszyńskiego (ur. 1792), który był starszym bratem ks. Wojciecha - budowniczego kościoła w Chochołowie.
Bogusław Zięba, Koniówka 27.09.2015


Tematy pokrewne:

Historia udokumentowana - Przekazy ustne - Tradycje - Pierwsze wzmianki o Koniówce - Instrukcya - styl i pisownia XVIII i XIX wieku - Bill Gula i jego rodzina w Koniówce - Pro Memoria - styl i gramatyka pisowni XIX wieku - Sto lat! - Jeden wiek - Brody, Koniówka - hipotezy i dokumenty - Rody