Ostatnia aktualizacja: ZUBEK Post Scriptum: Witek Kontakt Spis stron Facebook

Harbut

Aktualizacja nr 3/09.06.2015

Koniowiański odłam rodu Harbutów założył przybyły z Czarnego Dunajca Jan, a jego wnuk Stefan zadbał szczególnie o wpisywanie nazwiska w księgach parafialnych. Miał trzy żony i 17 dzieci. Mieszkał z rodziną w zbudowanym przez siebie jedno-izbowym domku na zachodnim skraju Koniówki.

Charakterystyka rodu

Większość potomstwa Stefana ze względu na warunki bytowe i panujące choroby zmarła w młodym wieku. Kilku najbardziej odpornych przetrwało niedolę, ale w zasadzie wszyscy opuścili Koniówkę zakładając rodziny w innych miejscowościach. Jedynym, który został na ojcowiźnie, był Tomasz, ale jego życie potraktowało w sposób najbardziej okrutny. Za odmowę współpracy i sprzeciwianie się okupantowi w czasie II wojny światowej w 1943 roku został zastrzelony przez Niemców za przynależność do partyzantki. Wcześniej zdążył zbudować dla swojej rodziny dom w centrum Koniówki i wraz z młodszym bratem - Michałem działać w miejscowym zastępie straży pożarnej.
Aktualnie nikt w Koniówce nie nosi już tego nazwiska. Rodzina opuszczała sukcesywnie wioskę rozjeżdżając się po Polsce i całym świecie.

Tematy pokrewne:

Historia udokumentowana - Przekazy ustne - Tradycje - Pierwsze wzmianki o Koniówce - Instrukcya - styl i pisownia XVIII i XIX wieku - Bill Gula i jego rodzina w Koniówce - Pro Memoria - styl i gramatyka pisowni XIX wieku - Sto lat! - Jeden wiek - Brody, Koniówka - hipotezy i dokumenty - Rody