Ostatnia aktualizacja: ZUBEK Post Scriptum: Witek Kontakt Spis stron Facebook

Klejka

Aktualizacja nr 16/07.03.2014

Niewiarygodne, jak nazwisko Klejka trzyma się tylko jednej krainy w Polsce, gdzie znajduje swoje korzenie i przodków. Mowa tu o Podhalu i południu Polski, gdzie przedstawicieli rodu w porównaniu do innych nam znanych jest wprawdzie niewielu, ale z uporem pielęgnujących tradycje rodzinne i góralskie ciągle w tym samym otoczeniu. Poza granicami Klejkowie spotykani są jedynie w USA.

Charakterystyka rodu

Dzianisz jest kolebką rodu, który na przełomie XVIII i XIX wieku osiedlił się także w Koniówce. Rodzeństwo, Katarzyna i Maciej Klejka dało początek dwóm gałęziom, z których jedna przetrwała w Koniówce do dziś. Pierwsi przedstawiciele rodu przybyli tu wraz z małżonkami z rodzinnej wioski lub też wyszukiwali tam swoich przyszłych partnerów. Świadczy to o nostalgii i przywiązaniu do tradycji rodzinnych, które rozwinęły się na północnym zboczu Gubałówki.
Oczywiście podstawowym zajęciem rodziny była praca w polu, choć niewątpliwie jej członkowie dodatkowo zwrócili na siebie uwagę czymś szczególnym, pokusić się można - czymś egzotycznym na owe czasy w Koniówce. Mianowicie któryś z przedstawicieli odznaczał się prawdopodobnie wyszukanymi pomysłami, umiejętnością wysławiania lub znany był z tego, że pobierał nauki poza Koniówką, czy Dzianiszem. Należy przypuszczać, że stąd wziął się przydomek Mądry. Dotyczy to szczególnie potomków Macieja, którzy do dziś szczycą się tym mianem.
Ignacy Klejka w młodych latach oprócz pracy na gospodarstwie udzielał się w OSP Koniówka i dodatkowo pielęgnował stare tradycje góralskie związane z wyrębem i zwózką drzewa. Aktualnie wierny temu zajęciu jest jego syn Jan, a jego młodszy brat Franciszek odkrył drzewo jako materiał dla swojej pasji - rzeźby.
Dziś nazwisko Klejka spotykane jest przede wszystkim (z największym zagęszczeniem w Dzianiszu) na południu Polski i w USA, gdzie za chlebem podążali z pierwszą i drugą falą emigracyjną przedstawiciele rodu z Koniówki i Dzianisza.


Tematy pokrewne:

Historia udokumentowana - Przekazy ustne - Tradycje - Pierwsze wzmianki o Koniówce - Instrukcya - styl i pisownia XVIII i XIX wieku - Bill Gula i jego rodzina w Koniówce - Pro Memoria - styl i gramatyka pisowni XIX wieku - Sto lat! - Jeden wiek - Brody, Koniówka - hipotezy i dokumenty - Rody