Ostatnia aktualizacja: ZUBEK Post Scriptum: Witek Kontakt Spis stron Facebook

Sroka

Aktualizacja nr 1/27.02.2015

Choć pierwsza wzmianka nazwiska Sroka jawi się w księgach parafialnych Chochołowa dopiero w latach dwudziestych XIX wieku, wiadomo, że ród egzystował wcześniej w Podczerwonem, gdzie dotarł najprawdopodobniej z okolic Bystrego (dziś Stare Bystre). Nazwisko było rozpowszechnione na całym Podhalu i dalej w Galicji.

Charakterystyka rodu

Pierwszy przedstawiciel rodu, Wojciech Sroka przybył do Koniówki z Podczerwonego, podobnie jak drugi – Jan. Obaj poślubili dwie rodowite Koniowianki, ale linia Wojciecha skończyła się na jego potomku. Jan, natomiast dał podwaliny dla rodu, który wniósł ze sobą egzystujący do dziś przydomek Husar. Niewątpliwie ma to związek z udziałem przodków rodziny w wyprawach wojennych i służbie w oddziałach polskiej kawalerii w XVII lub XVIII wieku lub pod sztandarem austro-węgierskim w XVIII i XIX wieku. Wpływ na aktualny wizerunek rodu Sroków miał syn Jana – Andrzej i jego potomek, również Jan, który poólubił Aleksandrę z domu Fronczysty. Dwaj jego synowie – Józef i Franciszek umocnili pozycję rodziny wydając na świat kolejnych potomków. Członkowie rodu brali aktywny udział w życiu wioski. Wojciech, obok pracy na roli, należał do pionierów zajmujących się skupem i sprzedażą mleka. Józef i Franciszek parali się produkcją cegły. Zaś syn Józefa – Jan jest długoletnim sołtysem Koniówki.

Tematy pokrewne:

Historia udokumentowana - Przekazy ustne - Tradycje - Pierwsze wzmianki o Koniówce - Instrukcya - styl i pisownia XVIII i XIX wieku - Bill Gula i jego rodzina w Koniówce - Pro Memoria - styl i gramatyka pisowni XIX wieku - Sto lat! - Jeden wiek - Brody, Koniówka - hipotezy i dokumenty - Rody