Ostatnia aktualizacja: ZUBEK Post Scriptum: Witek Kontakt Spis stron Facebook

Toczek

Aktualizacja nr 2/12.04.2015

Rodzeństwo Józef i Regina Toczek założyli w Koniówce dwie linie swojego rodu z Witowa. Gdy jedyna spadkobierczynii linii Józefa, Katarzyna wychodząc za mąż siłą rzeczy przekazała pałeczkę rodzinie Lejów, Regina i jej potomstwo doliczyło się w sumie czterech pokoleń. Historia Toczków z Koniówki zaczyna się około połowy XIX wieku.

Charakterystyka rodu

Wcześniej, oprócz Witowa, gdzie można było doliczyć się największej ilości przedstawicieli tego nazwiska, Toczków można było spotkać we Wróblówce, Czarnym Dunajcu, Dzianiszu oraz nieco dalej, w Skawinie i Zawoi.
Mimo braku własnych gruntów, które potomkowie Józefa i Reginy przejęli dopiero po zawarciu związków małżeńskich w Koniówce, przedstawiciele rodu bardzo szybko znaleźli uznanie jako dobrzy pracownicy na roli. Pełna asymilacja ze społeczeństwem gromady nastąpiła jednak dopiero na początku XX wieku, kiedy Władysław wstąpił w szeregi nowo-zawiązującej się jednostki straży pożarnej.
Na nieszczęście linii koniowiańskiej Toczków, Władysław i jego starszy brat Józef mogli poszczycić się w większości żeńskim potomstwem, a jedyny męski spadkobierca po Władysławie poznał wybrankę w nieodległym Cichem, gdzie się osiedlił porzucając Koniówkę na zawsze. Nazwisko Toczek przestało egzystować w księgach parafialnych Koniówki, a jedyny ślad to przydomek Tocek, który odziedziczył odłam rodziny Molów. Niestety, ci także opuścili Koniówkę.

Tematy pokrewne:

Historia udokumentowana - Przekazy ustne - Tradycje - Pierwsze wzmianki o Koniówce - Instrukcya - styl i pisownia XVIII i XIX wieku - Bill Gula i jego rodzina w Koniówce - Pro Memoria - styl i gramatyka pisowni XIX wieku - Sto lat! - Jeden wiek - Brody, Koniówka - hipotezy i dokumenty - Rody