Ostatnia aktualizacja: ZUBEK Post Scriptum: Witek Kontakt Spis stron Facebook

Zubek

Aktualizacja nr 6/17.04.2016

Zubek to relatywnie młody ród koniowiański, którego pierwszy przedstawiciel zawitał tu dopiero w 1933 roku i osiedlił się w centrum Koniówki na gruntach Molcorzowych. Dziewięć lat później jego śladami idzie siostra, by prowadzić dom u Wdowioków.

Charakterystyka rodu

Józef Zubek urodził się w Starem Bystrem i jako 27-latek poślubił Rozalię z Planiczków. Starsza o 12 lat Rozalia wydała na świat czworo dzieci, z których stratę ostatniego, najprawdopodobniej ze względu na jej wiek, musieli opłakiwać już w dniu przyjścia na świat. Najstarszy Jan, wybrał drogę duchowną i został księdzem, zaś młodszy Stanisław wraz z Anną zd. Toczek przejął gospodarstwo po starzejących się rodzicach.
Młodsza siostra Józefa, Zofia przybyła do Koniówki w 1942 roku, by prowadzić gospodarstwo wraz Józefem Ziębą – Wdowiokiem. Małżeństwo doczekało się sześciorga dzieci, z których kilku było chlubą Koniówki. Szczególnie najmłodszy Ludwik, który reprezentował kraj na wielu zawodach międzynarodoych w biathlonie, wpisał się w karty historii wioski. Jego osiągnięcia przedstawione są w opisie rodu Ziębów.
Józef Zubek zasymilował się z życiem gromady od samego początku swojego pobytu w Koniówce. Wiemy z kronik strażackich, że był czynnym strażakiem jeszcze przed wojną i jednym z pionierów, którzy reaktywowali jednostkę po wojnie. Niestety żona zostawiła go już po 30 latach pożycia na kolejne 30 w samotności. Starzejąc się obserwował dorastające wnuki i rodzących się ich następców. W międzyczasie, już jako sędziwy staruszek podjął się wraz z innymi mieszkańcami Koniówki pracy jako statysta na planie „Rodu Gąsieniców”.
Najstarszy wnuk Józefa, Jan wyprowadził się do Witowa, drugi zmarł przedwcześnie i wraz z nimi nazwisko Zubek zniknęło ze wszelkich wpisów o Koniówce. Aktualnie gospodarstwo Molcorzów prowadzi najmłodsza wnuczka Józefa, a starobystrzańska krew płynie w żyłach rodu Ziębów i Rafaczów.

Tematy pokrewne:

Historia udokumentowana - Przekazy ustne - Tradycje - Pierwsze wzmianki o Koniówce - Instrukcya - styl i pisownia XVIII i XIX wieku - Bill Gula i jego rodzina w Koniówce - Pro Memoria - styl i gramatyka pisowni XIX wieku - Sto lat! - Jeden wiek - Brody, Koniówka - hipotezy i dokumenty - Rody