Ostatnia aktualizacja: ZUBEK Post Scriptum: Witek Kontakt Spis stron Facebook

Spacer

Do najstarszych rodów osiadłych w Koniówce należy zaliczyć Lejów, Habernych, Ziębów, Obyrtaczy i Sęków. Prawie każdy ród miał swój przydomek, bo nie samo nazwisko prowadziło wędrowca pod wskazany adres. Przydomki powstawały od imion rodziców, od miejsca zamieszkania, od rodzaju wykonywanego zajęcia itd. Najczęściej nadawane były przez innych mieszkańców, chociaż i tu zdarzały się też wyjątki. Takie nazewnictwo wyróżnia nas i współcześnie. Tu pokuszę się o podanie przykładu, który zostawił taki ślad w mojej rodzinie. Otóż dzięki temu, że pracowałam w Koniówce jako nauczycielka, mówiono o mnie nie Zofia Zięba, tylko krótko Pani, mojego męża Andrzeja nazywano Jędrek Panin, a o moich dzieciach mówi się Bogdan Panin lub Grażyna Panina. Górale odróżniają w ten sposób poszczególnych mieszkańców, a ci przeważnie z zadowoleniem, z czasem nawet z dumą wyróżniają się w ten sposób spośród pozostałych.
Teraz wchodzimy w przyszłość. Dziś Koniówka staje się bardziej nowoczesna. Nie tylko w domach mamy wszelkie wygody, ale i wieś zmienia swoje oblicze. Mamy prąd, telefony, kanalizację. Szkoda tylko, że nie potrafiliśmy się porozumieć w sprawie sieci gazowej i wodociągowej. Prawie każdy z nas w zaciszu domowym może oglądać telewizję, ale pamiętamy nasz pierwszy telewizor „Rubin” w remizie OSP, gdzie chodziliśmy na seanse, zupełnie jak dzisiaj do kina. Teraz dodatkowo na niektórych domach zamontowana jest antena satelitarna, mamy komputery, internet, jeździmy wygodnie samochodami. Mamy w planie położenie chodników wzdłuż głównej drogi. Wpłynie to niewątpliwie na bezpieczeństwo mieszkańców i oczywiście na estetykę naszej wioski. Jednak aby i to funkcjonowało, musimy sami przyłożyć się do pracy na własnym gospodarstwie, to wtedy może nie jeden wędrowiec zatrzyma się i miło spędzi czas w tranzytowej (do tej pory) miejscowości. Gdyby przy remizie stanął obiecany samolot, to wieś stała by się bardziej atrakcyjna, ale wtedy trzeba by było wziąć drugi oddech i zakasać rękawy. Można by zagospodarować nasze kamieńce dla letników, wyposażyć je w sezonowe lub stałe zaplecze gastronomiczne, place do gier i zabaw. Skoro władze myślą nad stworzeniem parku krajobrazowego i rezerwatu przyrody na terenie naszej Puścizny, to dlaczego nie zatrzymać turysty na dłużej w naszych domach? Dlaczego nie wrócić do korzeni i dać większą szansę coraz częściej zapominanym koniom? Czy one, ze względu na brak pracy w polu, nie ciągnęły by z chęcią powozów lub sanek pełnych turystów? Czas przemija w tym samym rytmie, a człowiek potrafi się do niego przystosować i co najważniejsze, umiejętnie go wykorzystać. Może warto o tym wszystkim pomyśleć...
A teraz zapraszam na spacer po Koniówce. Poniżej zamieściłam zdjęcia wszystkich domów we wsi. W opisie umieściłam najpierw fundatorów i pierwszych domowników z dziećmi, a potem ich spadkobierców. Numeracja związana jest z występowaniem zdjęcia w galerii zdjęć. Większość zdjęć pochodzi z roku 2004.
----------------------------------------------------------------------------------------------

spacer/0029

Karol Zięba (Zeglyniów) - s. Józefa i Karoliny z d. Chmenia, ż. Barbara, Urszula Leśniewska – c. Antoniego i Marii z d. Górka. Dzieci – Marcin, Magdalena, Agnieszka, Krzysztof.

spacer/0030

Kazimierz Zięba (Zeglyniów) – s. Józefa i Karoliny z d. Chmenia, ż. Maria Mąka – c. Jana i Kunegundy z d. Królczyk. Dzieci – Monika, Szymon, Jakub, Weronika
Monika Zięba - c. Kazimierza i Marii z d. Mąka, m. Krzysztof Czapla s. Leona i Teodozji z d. Pawlik. Dzieci - Aleksandra, Maciej

spacer/0031

Tadeusz Zięba (Zeglyniów) – s. Józefa i Karoliny z d. Chmenia, ż. Maria Ziółkowska – c. Franciszka i Marii z d. Serafin. Dzieci – Filip, Karolina, Antoni

spacer/0032

Jan Tylka (Śpiertków) – s. Józefa i Anieli z d. Łyszczarczyk (Śpiertek), ż. Maria Bienias – c. Andrzeja i Agnieszki z d. Obyrtacz (Braha). Dzieci – Wojciech, Katarzyna, Agnieszka

spacer/0033

Maria Sroka – c. Józefa i Anny z d. Szwajnos (Twardy)

spacer/0034

Franciszka Sroka – c. Franciszka i Marii Sęk, m. Jan Wróbel – s. Jana i Heleny z d. Bochnak. Dzieci – Andrzej, Wojciech

spacer/0035

Andrzej Bienias (Kałów) – s. Karola i Antoniny z d. Skorusa, ż. Agnieszka Obyrtacz – c. Macieja i Józefy z d. Obyrtacz. Dzieci – Wojciech, Maria, Krystyna, Jan, Stanisław
Wojciech Bienias – s. Andrzeja i Agnieszki z d. Obyrtacz, ż. Bronisława Bednarz – c. Józefa i Teresy Rapacz. Dzieci – Danuta, Maciej, Andrzej

spacer/0036

Tomasz Haberny (Mołotów) – s. Augustyna i Marii z d. Bustrycka, ż. Agnieszka Sęk – c. Jana i Anny z d. Kruczak. Dzieci – Anna, Maria, Krystyna, Janina, Andrzej, Józefa, Jan, Zofia, Halina, Tomasz, Bożena, Agnieszka, Stanisława, Bernadeta, Beata
Agnieszka Haberna (Mołotowa) - c. Tomasza i Agnieszki z d. Sęk, m. Zygmunt Kierkowski z Kielc - s. Tadeusza i Marii Grzybowskiej. Dzieci - Miłosz

spacer/0037

Bożena Haberna – c. Tomasza i Agnieszki z d. Sęk, m. Andrzej Fatla – s. Stanisława i Zofii z d. Ligas. Dzieci – Andrzej, Grzegorz

spacer/0038

Maria Broniszewska (Pasternokowa) – c. Józefa Lei i Czesławy Broniszewskiej, c. Benedykta i Marii z d. Kula,.I m. Józef Bienias (Kałów) – s. Karola i Antoniny z d. Skorusa. Dzieci – Andrzej, Maria, Karol
II m. Stanisław Kula – s. Jana i Zofii z d. Antoł. Dzieci – Jan, Barbara
Jan Kula - s. Stanisława i Marii Bienias z d. Broniszewska, ż. Wioletta Kołodziej z Nowej Białej - c. Józefa i Marii. Dzieci - Karolina

spacer/0039

Stanisław Leja (Wawrzyńców) – s. Szczepana i Weroniki z d. Zięba, ż. Antonina Klejka – c. Michała i Marii z d. Sęk. Dzieci – Maria, Józef, Zofia

spacer/0040

Jan Blaszyński (Jędrecki) – s. Józefa i Rozalii z d. Obyrtacz (Braha), ż. Anna Zięba – c. Józefa i Marii z d. Sęk. Dzieci – Maria
Władysław Fudala - s. Jana i Marii z d. Blaszyńska, ż. Halina Budz z Knurowa

spacer/0041

Maria Blaszyńska – c. Jana i Anny z d. Zięba (Skorupa), m. Jan Fudala – s. Władysława i Walerii z d. Guza. Dzieci – Andrzej i Władysław
Andrzej Fudala - s. Jana i Marii z d. Blaszyńska, ż. Krystyna Sęk - c. Andrzeja i Marii z d. Knapczyk.

spacer/0042

Wojciech Zięba (Zegleń, Pukac) – s. Andrzeja i Rozalii, ż. Rozalia – c. Wojciecha i Rozalii z d. Folfas

spacer/0043

Stanisław Zięba (Maćków) – s. Macieja i Aleksandry z d. Siuty (Bedza), ż. Krystyna Fitt – c. Józefa i Antoniny z d. Zubek. Dzieci – Bożena, Maciej, Anna

spacer/0044

Władysław Czyszczoń – s. Jakuba i Katarzyny z d. Możdżeń, ż. Jadwiga Zięba – c. Wojciecha i Rozalii z d. Folfas. Dzieci – Józef
Józef Czyszczoń – s. Władysława i Jadwigi z d. Zięba (Zegleń), ż. Ludwina Chmenia – c. Antoniego i Aleksandry z d. Obyrtacz (Maciej). Dzieci – Anna, Maria
Anna Czyszczoń – c. Józefa i Ludwiny z d. Chmenia, m. Józef Bafia – s. Jana i Bronisławy z d. Krupa (Młynarz). Dzieci – Maria, Maciej

spacer/0045

Anna Sęk – c. Ferdynanda i Zofii z d. Leja (Zosiok), m. Józef Gruszka – s. Stanisława i Ludwiny z d. Styrczula (Makan). Dzieci – Zofia, Stanisława, Bogusława

spacer/0046

Karol Sęk – s. Macieja i Elżbiety, ż. Aleksandra Obyrtacz (Maciejowa)– c. Jana i Agnieszki z d. Sęk. Dzieci – Ferdynand, Agnieszka, Aniela, Zofia, Maria, Jan, Franciszek
Ferdynand Sęk – s. Karola i Aleksandry z d. Obyrtacz (Maciej), Zofia Leja(Zosiokowa) – c. Jana i Anny z d. Zięba. Dzieci – Anna, Maria, Aleksandra

spacer/0047

Jan Leja (Karolcyn) – s. Karola i Katarzyny, ż. Wiktoria Chmiel. Dzieci – Maria, Apolonia, Stefan, Antonina
Stefan Leja (Karolcyn) – s. Jana i Wiktorii z d. Chmiel, ż. Albina Knapczyk (Liskowa) – c. Józefa i Marii z d. Fitt. Dzieci – Jan, Maria, Józef, Józefa, Ludwina
Jan Leja (Karolcyn) – s. Stefana i Albiny z d. Knapczyk (Liska), ż. Zofia Klejka (Mądrego) – c. Ignacego i Marii z d. Sęk (Ferdyn). Dzieci – Jan, Maria, Wojciech

spacer/0048

Józef Leja (Karolcyn) – s. Stefana i Albiny z d. Knapczyk (Liska), ż. Krystyna Zych – c. Jana i Albiny z d. Długopolska. Dzieci – Krzysztof, Bartłomiej, Ewa, Kinga, Adam

spacer/0049

Jędrzej Sęk – s. Macieja i Aleksandry, ż. Aleksandra Knup – c. Macieja i Anny. Dzieci – Karol, Jan, Władysław, Albin, Maria, Czesław, Józef
Maria Sęk – c. Jędrzeja i Aleksandry z d. Knup. Chowanica – Anna Śmietana z synem Kazimierzem.
Maria Leja (Karolcyna) – c. Jana i Zofii z d. Klejka (Mądry), m. Dariusz Łacek – s. Stanisława i Ludwiny z d. Galica. Dzieci – Karolina, Monika, Jakub. Wynajmowali do momentu postawienia własnego domu.

spacer/0050

Andrzej Sęk – s. Władysława i Ludwiny z d. Haberna, ż. Maria Knapczyk (Liskowa) – c. Franciszka i Maria z d. Kwak. Dzieci – Krystyna, Anna

spacer/0051

Karol Bienias (Kałów) – s. Michała i Agnieszki z d. Szczechura, ż. Antonina Skorusa – c. Andrzeja i Marii z d. Leja. Dzieci – Maria, Andrzej, Jan, Aleksandra, Władysław, Józef, Anna

spacer/0052

Władysław Toczek (Dominik) – s. Dominika i Anny z d. Obyrtacz, ż. Anna Knapczyk (Liska) – c. Józefa i Marii z d. Fitt. Dzieci – Andrzej, Agnieszka, Władysława, Stanisława, Maria
Władysława Toczek – c. Władysława i Anny z d. Knapczyk (Liska), m. Stanisław Łuszczek – s. Stanisława i Katarzyny z d. Parządka. Dzieci – Maria, Janina, Zofia, Anna, Józefa, Stanisław
Józefa Łuszczek – c. Stanisława i Władysławy z d. Knapczyk (Liska), m. Wojciech Szwajnos – s. Józefa i Marii z d. Nędza. Dzieci – Mateusz, Monika, Marcin

spacer/0053

Marcin Szalej, ż. Ludwina Takuśka. Dzieci – Maria, Andrzej
Ignacy Zięba (Scepanów, Bartos) – s. Michała i Anny Zięba (Wdowiok), ż. Elżbieta Haberna (Werunina) – c. Michała i Agnieszki z d. Leja (Kiecorz). Dzieci – Ludwika, Maria
Ludwika Zięba (Bartosowa) – c. Ignacego i Elżbiety z d. Haberna (Weruna), m. Tadeusz Zięba (Wdowioków) – s. Józefa i Zofii z d. Zubek. Dzieci – Jan, Maria, Stanisław, Anna, Agnieszka
Anna Zięba (Bartosowa) – c. Tadeusza i Ludwiki z d. Zięba (Bartos), m. Stanisław Kocańda – s. Stanisława i Anny z d. Maśnica. Dzieci – Marcin, Karolina, Katarzyna

spacer/0054

Stanisław Sęk (Ślepy) – s. Karola i Marii z d. Obyrtacz (Kurek), ż. Maria Chmenia – c. Franciszka i Anny. Dzieci – Józef, Anna, Zofia, Stanisław, Tadeusz

spacer/0055

Michał Haberny (Weruna), ż. Agnieszka Leja. Dzieci – Weronika, Maria, Elżbieta, Aniela, Józef, Izydor, Ludwina
Jan Sęk – s. Władysława i Ludwiny z d. Haberna, ż. Maria Podczerwińska (Zmarźlok) – c. Jana i Marii z d. Iwan (Oklapek). Dzieci – Kazimierz, Stanisław, Krzysztof
Kazimierz Sęk (Werunin) – s. Jana i Marii z d. Podczerwińska (Zmarźlok), ż. Krystyna Potok – c. Władysława i Weroniki z d. Długosz. Dzieci – Kazimierz, Jan

spacer/0056

Jan Obyrtacz (Maciejów) – s. Józefa i Agnieszki z d. Szczypta, ż. Aleksandra Sęk (Ślepy) – c. Karola i Marii z d. Obyrtacz (Kurek). Dzieci - Maria, Janina, Stanisław

spacer/0057

Wojciech Fiedor (Kowoloków) – s. Franciszka i Anny z d. Chmenia, ż. Maria Obyrtacz (Maciejowa) – c. Józefa i Agnieszki z d. Szczypta. Dzieci – Andrzej, Maria, Anna

spacer/0058

Anna Sęk (Pawłowa) – c. Jana i Anny z d. Kruczak, m. Marian Wojtaszek – s. Jana i Stefanii z d. Wojtaszek. Dzieci – Barbara, Edward, Tadeusz
Barbara Wojtaszek – c. Mariana i Anny z d. Sęk (Paweł), m. Bartłomiej Gąsienica-Bednaż – s. Wojciecha i Anny z d. Frączek. Dzieci – Krzysztof, Małgorzata
Edward Wojtaszek - s. Mariana i Anny z d. Sęk (Pawłowa), ż. Katarzyna Skubisz z Ratułowa - c. Józefa i Zofii z d. Franos. Dzieci - Filip

spacer/0059

Jan Kruczak, I ż. z Dzianisza
II ż. Agnieszka Sęk (Zubkowa), Dzieci – Antonina, Anna, Ludwina
Anna Kruczak – c. Izydora Habernego i Agnieszki z d. Sęk (Haś), m. Jan Sęk – s. Andrzeja i Anny z d. Michniak. Dzieci – Agnieszka, Maria, Stanisław, Anna, Władysława, Józef, Andrzej, Zofia
Andrzej Sęk (Pawłów, Bioły) – s. Jana i Anny z d. Kruczak, ż. Maria Łuszczek (Dominikowa) – c. Stanisława i Władysławy z d. Toczek. Dzieci – Jacek, Sławomir, Paweł

spacer/0060

Tomasz Harbut (Fajka) – s. Stefana i Marii z d. Leja, ż. Apolonia Leja (Karolcyna) – c. Jana i Wiktorii z d. Chmiel. Dzieci – Jan, Antonina

spacer/0061

Jan Harbut (Fajków) – s. Tomasza i Apolonii z d. Leja, ż. Anna Haberna (Mołotowa) – c. Augustyna i Marii z d. Bustrycka. Dzieci – Stanisław (Jasiek), Halina

spacer/0062

Maria (Kubulka), m. Józef Szwac. Dzieci – Janina
Sprzedali posiadłość Kruczakom i wyjechali do Tęgoborza
Ludwina Karcz – c. Stanisława i Antoniny z d. Kruczak, m. Andrzej Chmenia – s. Antoniego i Aleksandry z d. Obyrtacz (Maciej). Dzieci – Antoni, Stanisław

spacer/0063

Maciej Zięba (Zeglyń) – s. Andrzeja i Rozalii z d. Zięba, ż. Anna Frączek (Kuśtyjonowa). Dzieci – Jan, Józef, Anna, Andrzej
Józef Zięba (Zeglyniów) – s. Macieja i Anny z d. Frączek (Kuśtyjon), ż. Karolina Chmenia – c. Jana i Marii z d. Zięba (Jacek). Dzieci – Franciszek, Andrzej, Stanisław, Antoni, Maciej, Jan, Maria, Jacek, Józef, Maciej, Tadeusz, Kazimierz, Karol, Anna
Anna Zięba (Zeglyniowa) - c. Józefa i Karoliny z d. Chmenia, m. Michael Preuschl z Wiednia - s. Ernesta i Hell z d. Arnold. Dzieci - Raphael, Emmanuel, Frederik, Julian, Karolina

spacer/0064

Franciszek Zięba (Skorupa) – s. Józefa i Marii z d. Sęk, ż. Maria Skorupa – c. Józefa i Rozalii z d. Kipta. Dzieci – Józefa, Jan, Stanisław, Anna
Stanisław Zięba (Skorupów) – s. Franciszka i Marii z d. Skorupa, ż. Bronisława Gruszka – c. Józefa i Marii z d. Pabin (Kądziorka). Dzieci – Józef, Anna, Wojciech, Maria

spacer/0065

Józef Zięba (Zegleniów) – s. Józefa i Karoliny z d. Chmenia

spacer/0066

Wojciech Kowalik, ż. Regina Pilch. Dzieci – Franciszek Fiedor, syn adoptowany urodzony na Węgrzech, s. Stanisława i Julianny z d. Balabrach

spacer/0067

Maciej Bryja (Szewczyk) – pierwszy właściciel
Andrzej Zięba (Wdowiok), ż. Anna Zięba (Jantkowa). Dzieci – Jan, Maria, Agnieszka, Rozalia, Aleksandra, Wiktoria, Łucja, Józef
Jan Zięba (Wdowioków) – s. Andrzeja i Anny z d. Zięba (Jantkowa), ż. Aleksandra – c. Jakuba i Anny z d. Obyrtacz. Dzieci – Stanisław, Władysława, Tadeusz, Franciszek
Józef Zięba (Wdowioków), brat Jana – s. Andrzeja i Anny z d. Zięba (Jantkowa), I ż. Anna Takuśka. Dzieci – Andrzej, Józef, Katarzyna, Władysław
II ż. Zofia Zubek – c. Jana i Anieli z d. Takuśk. Dzieci – Władysław, Tadeusz, Stanisław, Jan, Zofia, Ludwik

spacer/0068

Józef Knapczyk (Liska), ż. Maria Fitt. Dzieci – Jan, Franciszek, Albina, Anna, Józef
Franciszek Knapczyk (Liska) – s. Józefa i Marii z d. Fitt, ż. Maria Kwak (Młynarzowa) – c. Tomasza i Rozalii z d. Mateja. Dzieci – Zofia, Władysław, Stanisław, Maria, Franciszek
Franciszek Knapczyk (Lisków) – s. Franciszka i Marii z d. Kwak (Młynarz)

spacer/0069

Aleksandra, Łucja, Wiktoria Zięba (Jantkowe) – cc. Andrzeja i Anny z d. Zięba
Tomasz Zięba (Jantków) – s. Władysława Sęka i Aleksandry Zięba

spacer/0070

Józef Zięba (Jantków) – s. Józefa i Bronisławy z d. Leja (Jasionek), ż. Anna Tylka – c. Józefa i Katarzyny. Bezdzietni
Tomasz Zięba (Jantków) – s. Władysława Sęka i Aleksandry Zięba, ż. Zofia Fiedor (Kowolokowa) – c. Franciszka i Anny z d. Chmenia. Dzieci – Maria, Aleksandra, Zofia, Józef

spacer/0071

Józef Zięba (Jantków) – s. Tomasza i Zofii z d. Fiedor, ż. Halina Karcz – c. Jana i Józefy z d. Fudala. Dzieci – Mateusz, Beata, Tomasz

spacer/0072

Jan Witek – pierwszy właściciel sprzedał posiadłość Jantkom
Franciszek Zięba (Jantków) – s. Jana i Aleksandry, ż. Bronisława Mniszak. Sprzedali posiadłość Chmeniom i wyjechali do Poznania. Dzieci – Aleksandra, Anna, Andrzej
Jan Chmenia – s. Jano i Katriny, ż. Maria Zięba (Jackowa) – c. Andrzeja i Rozalii z d. Leja (Jasionek). Dzieci – Anna, Antoni, Maria, Karolina, Józefina
Antoni Chmenia – s. Jana i Marii z d. Zięba (Jacek), ż. Aleksandra Obyrtacz – c. Józefa i Agnieszki z d. Szczypta. Dzieci – Maria, Andrzej, Ludwina
Maria Chmenia – c. Antoniego i Aleksandry z d. Obyrtacz, I m. Andrzej Sęk – s. Karola i Marii z d. Obyrtacz (Kurek). Dzieci – bliźnięta, Danuta, II m. Marii— Jan Leja (Wawrzyniec) – s. Józefa i Ludwiny z d. Mateja. Dzieci – Józefa

spacer/0073

Franciszek Fiedor (Kowoloków) – s. Stanisława i Julianny z d. Balabrach, ż. Anna Chmenia – c. Jana i Marii z d. Zięba. Dzieci – Wojciech, Regina, Maria, Zofia, Anna
Dom został odremontowany w 2010 roku

spacer/0074

Stanisław Obyrtacz (Kurek) – s. Jakuba, ż. Anna Sęk (Pawłowa) – c. Stanisława i Anny. Dzieci – Maria, Aleksandra, Magdalena, Andrzej, Władysław
Maria Chmenia – c. Antoniego i Aleksandry z d. Obyrtacz, I m. Andrzej Sęk – s. Karola i Marii z d. Obyrtacz (Kurek). Dzieci – bliźnięta, Danuta, II m. Marii— Jan Leja (Wawrzyniec) – s. Józefa i Ludwiny z d. Mateja. Dzieci – Józefa
Stanisław Obyrtacz (Maciejów) – s. Jana i Aleksandry z d. Sęk, ż. Zofia Zięba (Wdowiokowa) – c. Józefa i Zofii z d. Zubek (Murzydło). Dzieci – Małgorzata, Barbara
Barbara Obyrtacz (Maciejowa) – c. Stanisława i Zofii z d. Zięba (Wdowiok), m. Janusz Krzysiak – s. Józefa i Jadwigi z d. Staszeczka (Górek). Dzieci – Sebastian

spacer/0075

Maciej Obyrtacz (Braha) – s. Józefa i Anny z d. Sęk, ż. Józefa Obyrtacz – c. Józefa i Agnieszki z d. Szczypta. Dzieci – Andrzej, Maria, Anna, Józef, Agnieszka, Maria, Jan
Józef Obyrtacz (Braha) – s. Macieja i Józefy z d. Obyrtacz, ż. Anna Fiedor (Kowolokowa) – c. Franciszka i Anny z d. Chmenia. Dzieci – Franciszek, Józefa, Jan, Anna
Jan Obyrtacz (Brahów) – s. Józefa i Anny z d. Fiedor (Kowolok), ż. Władysława Gruszka – c. Andrzeja i Heleny z d. Gruszka. Dzieci – Natalia, Sylwia, Jan, Karolina, Jan, Józef

spacer/0076

Wojciech Obyrtacz, I ż. z rodziny Figusów z Czarnego Dunajca. Bezdzietni – chowanica Wiktoria Czyszczoń
II ż. Wiktoria Czyszczoń – c. Jakuba i Katarzyny z d. Możdżeń. Bezdzietni
II m. Wiktorii, Jan Zięba (Kubacok) – s. Macieja i Rozalii z d. Zięba. Dzieci – Wojciech, Anna, Zofia, Stefania, Jan
Wojciech Zięba (Kubacoków) – s. Jana i Wiktorii z d. Czyszczoń, ż. Zofia Krupa – c. Andrzeja i Antoniny z d. Garczek. Dzieci – Jan, Anna, Józef, Stanisław, Maria

spacer/0077

Anna Obyrtacz (Brahowa) – c. Józefa i Anny z d. Fiedor, m. Tadeusz Obrochta – s. Jana i Marii z d. Kmin. Dzieci – Daniel

spacer/0078

Andrzej Łowisz (Bałek) – s. Władysława i Reginy z d. Zięba (Skorupa), ż. Aniela Długopolska – c. Józefa i Marianny z d. Bobak. Dzieci – Jan, Wojciech i Maria
Jan Łowisz (Bałków) – s. Andrzeja i Anieli z d. Długopolska, ż. Władysława Zatłoka. Dzieci – Bogusława, Łukasz
Wojciech Łowisz (Bałków) - s. Andrzeja i Anieli z d. Długopolska, ż. Danuta Kenig - c. Andrzeja i Zofii z d. Michniak. Dzieci - Małgorzata

spacer/0079

Agnieszka Solarczyk (Bułowa) – c. Jana i Zofii z d. Sęk (Ferdyn), m. Władysław Zarycki – s. Franciszka i Ludwiki z d. Zubek. Dzieci – Halina, Lucyna, Katarzyna i Barbara, Adam

spacer/0080

Franciszek Kwak (Mlacięgów) – s. Tomasza i Rozalii z d. Mateja, ż. Katarzyna Długopolska – c. Andrzeja i Marii z d. Czyszczoń. Dzieci – Tomasz, Aniela, Józef, Zofia, Anna, Franciszek, Stanisław, Aniela
Zofia Kwak (Mlacięgowa) – c. Franciszka i Katarzyny z d. Długopolska, m. Henryk Gajewski – s. Jana i Honoraty z d. Gajewska. Dzieci – Grażyna, Katarzyna, Agnieszka
Agnieszka Gajewska – c. Henryka i Zofii z d. Kwak, m. Józef Leja – s. Jana i Marii z d. Fudala
Stanisław Kwak (Mlacięgów) – s. Franciszka i Katarzyny z d. Długopolska, ż. Ludwina Buroń – c. Jana i Anieli z d. Truchan. Dzieci – Jan, Adam, Małgorzata, Maria, Edyta, Marta Katarzyna Gajewska - c. Henryka i Zofii z d. Kwak

spacer/0081

Andrzej Zięba (Zegleniów) – s. Józefa i Karoliny z d. Chmenia, ż. Zofia Pułko – c. Józefa i Franciszki z d. Eichler. Dzieci – Bogusław, Grażyna, Janusz
Grażyna Żegleń - c. Andrzeja i Zofii z d. Pułko. Dzieci—Maksymilian, Dominika, Ewelina

spacer/0082

Stanisław Knapczyk (Śliwa) – s. Jana i Józefy z d. Gazda, ż. Aniela Łuszczek – c. Stanisława i Katarzyny z d. Parzątka. Dzieci – Kazimierz, Jan, Kazimierz, Janina, Maria, Piotr, Stanisław
Piotr Knapczyk – s. Stanisława i Anieli Łuszczek z d. Łuszczek, ż. Krystyna Takuśka – c. Stanisława i Anieli z d. Bobek. Dzieci – Jakub , Kacper

spacer/0083

Jan Knapczyk (Lisków) – s. Józefa i Marii z d. Fitt, ż. Józefa Gazda. Dzieci – Maria, Wanda, Andrzej, Anna, Andrzej, Stanisław
Andrzej Knapczyk (Bambola) – s. Jana i Józefy z d. Gazda, ż. Bronisława Józków – c. Kazimierza i Kazimiery z d. Motyka. Dzieci – Krzysztof, Joanna

spacer/0084

Franciszek Zięba (Wdowioków), ż. Rozalia Tylka – c. Stanisława i Anny z d. Tylka. Bezdzietni
II m. Rozalii, Józef Sęk – s. Jakuba i Anny z d. Obyrtacz. Dzieci – Jakub
III m. Rozalii, Józef Folfas (Becka). Bezdzietni – chowanica Anna Skupień (z Odrowąża)
Anna Skupień (Rabiok) – c. Jana i Marii, m. Stanisław Zięba (Scepanów). Dzieci – Jan, Rozalia

spacer/0085

Józef Leja (Siwiec), I ż. Kubulak z Dzianisza. Dzieci – Agnieszka, Maria
II ż. Maria Gromska – c. Józefa i Bronisławy. Dzieci – Józef, Franciszek, Antonina, Józefa, Walenty
Antonina Leja – c. Józefa i Marii z d. Gromska, m. Kazimierz Długopolski (Ciakoń) – s. Józefa i Bronisławy (Wawroń). Dzieci – Stanisława, Janina, Maria, Anna, Józef
Anna Długopolska (Ciakoniowa) – c. Kazimierza i Antoniny z d. Leja, m. Jan Szlembarski – s. Stanisława i Heleny z d. Zubek. Dzieci – Andrzej, Klaudia, Kamil

spacer/0086

Jan Knapczyk (Pasternok), ż. Katarzyna Michniak (Kopinka)
II m. Józef Leja (Zosiok, Pasternok) – s. Jakuba i Katarzyny z d. Bąk. Bezdzietni – chowanica Czesława Broniszewska
Czesława Broniszewska – c. Benedykta i Marii z d. Kula, m. Stanisław Graca – s. Wojciecha i Wiktorii z d. Rol. Dzieci – Stanisław i Franciszek, Anna i Aniela, Józef i Andrzej, Tadeusz, Helena, Kazimierz
Aniela Graca – c. Stanisława i Czesławy z d. Broniszewska, m. Józef Sęk (Pawłów) – s. Walentego i Anny z d. Kruczak. Dzieci – Marta córka Anieli, Bartłomiej

spacer/0087

Józef Haberny (Mołotów), ż. Zofia Habina. Dzieci – Andrzej, Augustyn, Karol, Anna, Franciszek
Augustyn Haberny (Mołotów) – s. Józefa i Zofii z d. Habina, ż. Maria Bustrycka – c. Jana i Ludwiki. Dzieci – Tomasz, Anna, Andrzej, Władysław, Franciszek
Franciszek Haberny (Mołotów) – s. Augustyna i Marii z d. Bustrycka, ż. Zofia Sęk (Kowolokowa) – c. Stanisława i Marii z d. Fiedor. Dzieci – Augustyn, Bożena, Stanisław, Krystyna, Tadeusz, Franciszek, Zofia, Wojciech
Krystyna Haberna (Mołot) – c. Franciszka i Marii z d Sęk (Kowolok), m. Józef Bryja-Haberny – s. Stanisława i Marii z d. Fatla. Dzieci – Dawid, Krystian, Wioletta, Patrycja

spacer/0088

Michał Zięba (Scepanów), ż. Anna Zięba (Wdowiokowa). Dzieci – Jan, Maciej, Józef, Andrzej, Ignacy, Stanisław, Antonina, Maria, Bronisława, Franciszek
Józef Zięba (Scepanów) – s. Michała i Anny z d. Zięba (Wdowiok), ż. Maria Łyszczarczyk (Śpiertkowa) – c. Jana Kantego i Anieli z d. Leja. Dzieci – Anna, Anna, Józef
Józef Zięba (Scepanów) – s. Józefa i Marii z d. Łyszczarczyk (Śpiertek), ż. Anna Sęk (Kowolokowa) – c. Stanisława i Marii z d. Fiedor. Dzieci – Andrzej, Józef

spacer/0089

Władysław Planiczka (Molcorzów) – s. Macieja i Aleksandry z d. Bąk, I ż. Antonina Zięba (Scepanowa) – c. Michała i Anny z d. Zięba. Bezdzietni
II ż. Zofia Łowisz-Kania (Źdugaska, Herudka) – c. Józefa i Ewy z d. Obrochta. Dzieci Zofii – Józef, Stanisław

spacer/0090

Jan Planiczka (Molcorzów) – s. Jana i Anny z d. Pawlak, ż. Anna Hajnos (Dziadzikowa). Dzieci – Jan, Andrzej, Maciej, Rozalia, Agnieszka, Stanisław
Rozalia Planiczka (Molcorzowa) – c. Jana i Anny z d. Hajnos, m. Józef Zubek – s. Józefa i Anieli z d. Panek (Murzydło). Dzieci – Jan, Stanisław, Andrzej
Stanisław Zubek – s. Józefa i Rozalii z d. Planiczka, ż. Anna Toczek – c. Franciszka i Heleny z d. Janik. Dzieci – Jan, Stanisław, Maria, Anna
Anna Zubek – c. Stanisława i Anny z d. Toczek, m. Waldemar Rafacz – s. Franciszka i Marii z d. Rafacz. Dzieci – Robert, Rafał

spacer/0091

Józef Zięba i Antonina (Wdowiok) – pierwsi właściciele
Anna Zięba (Scepanowa) – c. Józefa i Marii z d. Łyszczarczyk, m. Józef Leja (Zosioków) – s. Jana i Ludwiny z d. Liszka. Dzieci – Franciszek, Tadeusz
Tadeusz Leja (Scepanów) – s. Józefa i Anny z d. Zięba (Scepon), ż. Bogumiła Plewa – c. Stanisława i Marianny z d. Maciasz. Dzieci – Barbara, Karolina, Piotr, Krzysztof

spacer/0092

Maciej Planiczka (Molcorzów) – s. Jana i Anny z d. Pawlak, ż. Aleksandra Bąk. Dzieci – Maria, Stanisław, Władysław, Józef, Agnieszka, Bronisława
Józef Planiczka (Molcorzów) – s. Macieja i Aleksandry z d. Bąk, ż. Bronisława Łyszczarczyk (Śpiertek) – c. Jana Kantego i Anieli z d. Leja. Dzieci – Zofia
Zofia Planiczka c. Józefa i Bronisławy z d. Łyszczarczyk

spacer/0093

Jan Pilch – s. Bronisławy z d. Toczek, ż. Franciszka Haberna – c. Józefa i Reginy. Dzieci – Karolina, Stanisław, Kazimierz, Maria, Józef
Stanisław Pilch – s. Jana i Franciszki z d. Haberna, ż. Maria Leja (Wawrzyńcowa) – c. Józefa i Ludwiny z d. Mateja. Dzieci – Zofia, Jan, Stanisław, Anna, Stanisława (Maryśka)

spacer/0094

Franciszek Liszka (Troc) – s. Jana i Teresy z d. Filimek, ż. Maria Słodyczka – c. Józefa i Marii. Bezdzietni – chowaniec Józef Długopolski
Józef Długopolski – s. Jana i Anny z d. Słodyczka, ż. Aniela Zych – c. Jacentego i Anny z d. Zubek. Dzieci – Aniela, Maria, Anna, Zofia
Aniela Długopolska – c. Józefa i Anieli z d. Zych, m. Jan Bobek (Kosyk) – s. Bronisława i Zofii z d. Chlebek. Dzieci – Józef, Kazimiera

spacer/0095

Małgorzata Haberna (Rejencorz) – c. Karola, m. Stanisław Łyszczarczyk (Śpiertek) – s. Macieja i Janiny z d. Bielańska (Smolak). Dzieci – Aniela, Jan, Franciszek
Ignacy Ziemianin – s. Władysława i Zofii, ż. Agnieszka Giewont – c. Wojciecha i Marii. Bezdzietni – chowanica Franciszka Bzdyk
Franciszka Bzdyk – c. Franciszka i Anieli z d. Giewont, m. Stanisław Korczyński – s. Tadeusza i Janiny z d. Pełka. Dzieci – Bożena, Danuta
Bożena Korczyńska – c. Stanisława i Franciszki z d. Bzdyk, m. Artur Rapacz – s. Józefa i Józefy z d. Potaczek. Dzieci – Dominik, Michał

spacer/0096

Jan Kanty Łyszczarczyk (Śpiertek) – s. Macieja i Janiny z d. Bielańska (Smolak), ż. Aniela Leja – c. Andrzeja i Wiktorii z d. Leja. Dzieci – Józef, Agnieszka, Maria, Antonina, Anna, Aniela, Bronisława
Aniela Łyszczarczyk (Śpiertek) – c. Jana Kantego i Anieli z d. Leja, m. Józef Tylka – s. Piotra i Ludwiki z d. Łowisz. Dzieci – Maria, Jan

spacer/0097

Leopold Leja (Król) – s. Jana i Marii z d. Bochnak, ż. Rozalia Obyrtacz – c. Andrzeja i Ludwiki z d. Obrochta. Dzieci – Anna, Andrzej, Stanisław, Jacek, Kazimierz

spacer/0098

Michał Obyrtacz (Ślachta) – s. Wojciecha i Reginy z d. Sęk, ż. Salomea Obrochta – c. Józefa i Katarzyny z d. Obyrtacz. Bezdzietni – chowanica Maria Obyrtacz
Maria Obyrtacz – c. Andrzeja i Ludwiki z d. Obrochta, m. Józef Stopka – s. Józefa i Ludwiki z d. Komperda. Dzieci – Andrzej, Zofia, Józef, Wojciech
Zofia Stopka – c. Józefa i Marii z d. Obyrtacz

spacer/0099

Michał Klejka (Mądry), ż. Józefa Sęk – c. Wojciecha i Rozalii z d. Zięba. Dzieci – Agnieszka, Antonina, Ignacy

spacer/0100

Ignacy Klejka (Mądry) – s. Michała i Józefy z d. Sęk, ż. Maria Sęk (Ferdynowa) – c. Karola i Aleksandry z d. Obyrtacz. Dzieci – Jan, Zofia, Anna, Franciszek, Maria
Jan i Franciszek Klejka – ss. Ignacego i Marii z d. Sęk (Ferdyn)

spacer/0101

Zofia Tatar z Podczerwonego – c. Aleksandra i Franciszki z d. Sęk, m. Jan Twardos – s. Andrzeja i Józefy

spacer/0102

Jan Sęk – s. Karola I Aleksandry z d. Obyrtacz (Maciej), I ż. Agnieszka Kruczak – c. Michała. Bezdzietni
II ż. Aniela Podczerwińska – c. Józefa i Karoliny z d. Trombka. Dzieci – Maria, Agnieszka
Agnieszka Sęk – c. Jana i Anieli z d. Podczerwińska, m. Franciszek Haberny – s. Jana i Franciszki z d. Kois. Dzieci – Joanna

spacer/0103

Franciszek Leja (Scepanów) – s. Józefa i Anny z d. Zięba, ż. Danuta Drąg – c. Władysława i Marii z d. Paluszek. Dzieci – Monika, Szymon, Maciej
Grażyna Drąg – c. Władysława i Marii z d. Paluszek, m. Dariusz Ślaga – s. Stanisława i Zofii. Dzieci – Sylwia, Aleksandra, Jakub

spacer/0104

Stanisława Jarończyk z Podczerwonego – c. Stanisława i Marii z d. Obyrtacz (Braha), m. Andrzej Barnaś – s. Andrzeja i Bronisławy z d. Długopolska

spacer/0105

Aleksandra Zięba – c. Tomasza i Zofii z d. Fiedor, m. Jan Stróżak – s. Michała i Janiny. Dzieci – Aneta, Agnieszka, Wojciech, Anna, Tomasz

spacer/0106

Jan Sroka (Husar) – s. Andrzeja i Anieli, ż. Aleksandra Frączysta. Dzieci – Stanisław, Andrzej, Albina, Anna, Aniela, Franciszek, Józef
Franciszek Sroka (Husarów) – s. Jana i Aleksandry z d. Frączysta, ż. Maria Sęk – c. Czesława i Pauliny z d. Skorusa. Dzieci – Andrzej, Jan, Krzysztof, Franciszka

spacer/0107

Krzysztof Sroka – s. Franciszka i Marii z d. Sęk, ż. Zofia Chlebek – c. Jana i Genowefy z d. Bobek. Dzieci – Katarzyna, Robert, Zofia, Krzysztof

spacer/0108

Józef Sroka (Husarów) – s. Jana i Aleksandry z d. Frączysta, ż. Anna Szwajnos – c. Jana i Agnieszki z d. Tylka (Twardy). Dzieci – Maria, Jan, Andrzej, Stanisława, Adam
Jan Sroka – s. Józefa i Anny z d. Szwajnos (Twardy), ż. Stanisława Miętus – c. Władysława i Anny z d. Krupa. Dzieci – Dorota, Andrzej, Bożena, Anna

spacer/0109

Andrzej Bochnak z Chochołowa – s. Józefa i Anny z d. Zięba (Kubacok), ż. Maria Haberna (Mołotowa) – c. Tomasza i Agnieszki z d. Sęk (Paweł). Dzieci – Łukasz syn Marii, Bogusława, Maciej, Anna, Józef, Natalia

spacer/0110

Maria Bienias (Kałowa) - c. Józefa i Marii z d. Broniszewska, m. Aleksander Szwajnos z Chochołowa - s. Józefa i Aleksandry z d. Nędza. Dzieci - Dominik, Bernadeta, Andrzej, Józef, Maciej

spacer/0111

Karol Haberny (Mołotów) – s. Józefa i Zofii z d. Habina, ż. Maria Fudala (Kubulkowa) – c. Franciszka i Agnieszki z d. Leja. Dzieci – Zofia, Tadeusz, Kazimierz, Stanisław, Kazimierz
Kazimierz Haberny (Mołotów) – s. Karola i Marii z d. Fudala (Kubulka), ż. Maria Gruszka – c. Jana i Anny. Dzieci – Karol, Tomasz, Kamil

spacer/0112

Tadeusz Haberny (Mołotów) – s. Karola i Marii z d. Fudala (Kubulka), ż. Ludwina Tylka – c. Stanisława i Anny z d. Sęk. Dzieci – Adam

spacer/0113

Andrzej Bienias (Kałów) – s. Józefa i Marii z d. Broniszewska, ż. Renata Antosiak – c. Henryka i Gizeli z d. Śledź. Dzieci – Anna, Agnieszka, Krzysztof
Józef Bienias (Kała - ojciec Andrzeja) – s. Karola i Antoniny z d. Skorusa

spacer/0114

Stefan Szulc – s. Maksymiliana i Otylii z d. Hering, ż. Lidia Szczygieł – c. Teodora i Urszuli z d. Jarczuk. Dzieci – Tomasz

spacer/0115

Władysław Knapczyk (Lisków) – s. Franciszka i Marii z d. Kwak (Młynarz), ż. Anna Gal – c. Teofila i Stefanii z d. Bobek. Dzieci – Józef, Alina

spacer/0116

Jakub Leja, ż. Katarzyna Blaszyńska. Bezdzietni – chowanica Aleksandra Siuta
Aleksandra Siuta – c. Józefa i Agnieszki z d. Blaszyńska, m. Maciej Zięba – s. Michała i Anny z d. Zięba. Dzieci – Zofia, Józef, Agnieszka, Stanisław, Maria, Aleksandra, Kazimierz

spacer/0117

Anna Leja – c. Kazimierza i Zofii z d. Szwajnos, m. Mirosław Galica s. Ludwika i Marii z d. Ubik. Dzieci – Monika, Szymon

spacer/0118

Jan Leja (Wawrzyńców) – s. Józefa i Ludwiny z d. Mateja, ż. Maria Sęk z d. Chmenia – c. Antoniego i Aleksandry z d. Obyrtacz (Maciej). Dzieci – Danuta córka Marii, Józefa
Józefa Leja – c. Jana i Marii z d. Chmenia, m. Stanisław Sęk (Werunin, Bułecka) – s. Jana i Marii z d. Podczerwińska (Zmarźlok). Dzieci – Andrzej, Weronika, Adam

spacer/0119

Andrzej Zięba (Scepanów) – s. Michała i Anny z d. Zięba, ż. Karolina Kołtaś – c. Andrzeja i Anny z d. Liszka. Dzieci – Stanisław, Andrzej, Agnieszka, Anna, Władysław, Jan, Zofia

spacer/0120

Jan Zięba (Gieńcoków, Śwarny) – s. Andrzeja i Karoliny z d. Kołtaś, ż. Maria Sieczka – c. Stanisława i Anny z d. Miernicka. Dzieci – Janusz, Aneta, Łukasz
Łukasz Zięba - s. Jana i Marii z d. Sieczka, ż. Anna Michniak z Cichego - c. Władysława i Józefy

spacer/0121

Apolonia Blaszyńska (Jędreckowa) – c. Józefa i Rozalii z d. Obyrtacz (Braha), m. Stanisław Leja (Zosiok) – s. Jana i Ludwiny z d. Liszka. Dzieci – Aleksandra, Maria, Kazimierz

spacer/0122

Józef Haberny (Sypek), ż. Tekla (ze Spytkowic). Dzieci – Maria, Bronisław, Józefa, Franciszek
Leopold Fudala – s. Franciszka i Agnieszki z d. Leja, ż. Maria Haberna – c. Izydora i Anny z d. Garwacka. Dzieci – Andrzej, Anna, Agnieszka, Kazimierz, Stanisław, Józef
Józef Fudala (Poldków) – s. Leopolda i Marii z d. Haberna, ż. Maria Folfas – c. Franciszka i Marii z d. Łowisz. Dzieci – Danuta, Paweł, Monika, Franciszek, Mateusz, Szymon
Danuta Fudala - c. Józefa i Marii z d. Folfas, m. Marcin Krupa z Czarnej Góry - s. Jana i Krystyny Złachoda. Dzieci - Franciszka

spacer/0123

Stefan Harbut, I ż. Bronisława. Bezdzietni
II ż. Maria Leja (Oklapek). Dzieci – Jacek, Michał, Tomasz, Hilary, Anastazja, Elżbieta
III ż. Maria Zborek (z Piekielnika) – c. Jana i Anny. Dzieci – Agnieszka, Anna, Stanisław, Jan, Maria, Genowefa

spacer/0124

Józef Leja (Wawrzyniec) – s. Szczepana i Weroniki z d. Zięba (Zegleń), ż. Ludwina Mateja – c. Jana i Katarzyny z d. Jachymiak. Dzieci – Stanisław, Andrzej, Maria, Aniela, Jan, Kazimierz
Kazimierz Leja (Wawrzyńców) – s. Józefa i Ludwiny z d. Mateja, ż. Zofia Szwajnos – c. Stanisława i Albiny z d. Garczek. Dzieci – Anna, Janina, Wojciech
Dom już nie istnieje. Anna Leja przejęła dom i zbudowała na tym miejscu nowy

spacer/0125

Józef Blaszyński (Jędrecki) – s. Józefa i Anny z d. Kapel, ż. Rozalia Obyrtacz (Brahowa) – c. Józefa i Anny z d. Sęk. Dzieci – Andrzej, Maria, Jan, Kazimierz, Jacek, Apolonia, Anna, Aleksandra
Kazimierz Blaszyński (Jędrecków) – s. Józefa i Rozalii z d. Obyrtacz (Braha), ż. Zofia Strączek – c. Jana i Anieli z d. Krzysiak. Dzieci – Krystyna, Stanisław, Jacek

spacer/0126

Franciszek Fudala (Kubula, Wisiorek), ż. Agnieszka Leja. Dzieci – Augustyn, Józef, Leopold, Maria, Jan, Ludwina
Jan Fudala (Kubula, Wisiorek) – s. Franciszka i Agnieszki z d. Leja, ż. Maria Blaszyńska (Jędreckowa) – c. Józefa i Rozalii z d. Obyrtacz (Braha). Bezdzietni

spacer/0127

Regina Leja (Wawrzyńcowa) – c. Szczepana i Weroniki z d. Zięba. Chowaniec Andrzej Leja (Wawrzyńców)
Andrzej Leja (Wawrzyńców) – s. Józefa i Ludwiny z d. Mateja, ż. Ludwina Skorusa (Saranowa) – c. Wojciecha i Marii z d. Garczek. Dzieci – Józef, Franciszek
Franciszek Leja (Saranów) – s. Andrzeja i Ludwiny z d. Skorusa (Saran), ż. Józefa Szwajnos – c. Józefa i Marii z d. Nędza. Dzieci – Łukasz, Andrzej, Jakub

spacer/0128

Jan Mola, ż. Agnieszka Sęk – c. Szczepana i Rozalii z d. Kukulak. Dzieci – Szczepan, Klara, Andrzej, Jacek, Władysław
Szczepan Mola – s. Jana i Agnieszki z d. Sęk, ż. Agnieszka Obyrtacz – c. Andrzeja i Ludwiki z d. Obrochta. Dzieci – Jan, Ludwika, Helena, ,Jacek, Andrzej
Jan Mola – s. Szczepana i Agnieszki z d. Obyrtacz

spacer/0129

Jakub Sęk – s. Macieja i Elżbiety z d. Kasprzak, ż. Anna Obyrtacz – c. Wojciecha i Marii z d. Sęk. Dzieci – Andrzej, Aleksandra, Maria
Karol Sęk (Ślepy) – s. Jędrzeja i Aleksandry z d. Knup, ż. Maria Obyrtacz (Stasiula) – c. Stanisława i Anny z d. Sęk (Paweł). Dzieci – Stanisław, Aleksandra, Andrzej, Albin

spacer/0130

Aniela Podczerwińska – c. Franciszka i Marii z d. Sęk, m. Józef Strama – s. Jana i Anny z d. Babicz. Dzieci – Stanisława, Wojciech, Mieczysław, Magdalena, Jan

spacer/0131

Józef Mateja (Młynorz) – s. Andrzeja i Reginy, I ż. Haberna (Rejencorz), dzieci – Józef, Katarzyna. Dzieci – Jan, Maria, Wincenty
II ż. Regina Habina (Haździk). Dzieci – Zofia, Andrzej, Aleksandra, Aniela, Paulina, Anna
Aniela Mateja (Młynarzowa) – c. Józefa i Reginy z d. Habina (Haździk), m. Władysław Czop – s. Stanisława i Anieli z d. Stopka. Dzieci – Tadeusz syn Anieli, Władysław, Anna
Tomasz Franczak – s. Stanisława i Anny z d. Czop, ż. Zofia Gruszka - c. Józefa i Anny z d. Sęk (Ferdynowej). Dzieci - Piotr

spacer/0132

Tadeusz Mateja – s. Leona Grzebyta i Anieli z d. Mateja
Tomasz Franczak – s. Stanisława i Anny z d. Czop, ż. Zofia Gruszka - c. Józefa i Anny z d. Sęk (Ferdynowej). Dzieci - Piotr

spacer/0133

Józef Stopka – s. Józefa i Marii z d. Obyrtacz, ż. Maria Długopolska – c. Józefa i Anieli z d. Zych. Dzieci – Elżbieta, Michał, Anna, Karolina

spacer/0134

Jakub Leja (Zosiok), ż. Katarzyna Bąk (Mirwa). Dzieci – Jan, Józef, Maria, Aleksandra, Anna, Rozalia
Jan Leja (Zosioków) – s. Jakuba i Katarzyny z d. Bąk, I ż. Anna Zięba (Zegleniowa) – c. Macieja i Anny z d. Frączek (Kuśtyjon). Dzieci – Zofia
II ż. Ludwika Michniak z d. Liszka – c. Józefa i Marii z d. Frączysta (Kuśtyjon). Dzieci – Józef, Stanisław
Stanisław Leja (Zosioków) – s. Jana i Ludwiki z d. Liszka, I ż. Apolonia Blaszyńska (Jędreckowa) – c. Józefa i Rozalii z d. Obyrtacz (Braha). Dzieci – Aleksandra, Maria, Kazimierz
II ż. Maria Kwak (Mlacięgowa) – c. Franciszka i Katarzyny z d. Długopolska. Dzieci – Jan, Halina, Piotr, Bogusława
Bogusława Leja (Zosiokowa) – c. Stanisława i Marii z d. Kwak (Mlacięga), m. Maciej Chałka – s. Jana i Elżbiety z d. Skowrońska. Dzieci - Kacper

spacer/0135

Józef Toczek (Dominików) – s. Dominika i Anny z d. Obyrtacz, ż. Anna Leja (Zosiokowa) – c. Jakuba i Katarzyny z d. Bąk. Dzieci – Maria
Maria Toczek – c. Józefa i Anny z d. Leja, m. Andrzej Mola – s. Jana i Agnieszki z d. Sęk. Dzieci - Józef, Agnieszka, Anna
Józef Mola – s. Andrzeja i Marii z d. Toczek, ż. Maria Fiedor (Wojtkowa) – c. Wojciecha i Marii z d. Obyrtacz (Maciej). Dzieci – Andrzej, Wojciech

spacer/0136

Rozalia Mateja (Młynarzowa) – c. Andrzeja i Katarzyny, m. Tomasz Kwak – s. Jakuba i Reginy z d. Komperda. Dzieci – Małgorzata, Zofia, Franciszek, Aniela, Maria
Zofia Kwak (Młynarzowa) – c. Tomasza i Rozalii z d. Mateja (Młynarz), m. Stanisław Baran – s. Filipa i Anny z d. Kain. Dzieci - Józef, Władysław, Kazimierz
Józef Baran (Baranków) – s. Stanisława i Zofii z d. Kwak (młynarz), ż. Zofia Chlebek – c. Stanisława i Marii z d. Gąsior. Dzieci – Stanisław, Andrzej, Wojciech
Andrzej Baran - s. Józefa i Zofii z d. Chlebek, ż. Aniela Hajnos z Rogoźnika - c. Józefa i Marii z d. Fatla. Dzieci - Damian

spacer/0137

Maciej Obyrtacz (Braha) – s. Józefa i Anny z d. Sęk, ż. Józefa Obyrtacz (Maciejowa) – c. Józefa i Agnieszki z d. Szczypta. Dzieci – Andrzej, Maria, Anna, Józef, Agnieszka, Maria, Jan
Andrzej Obyrtacz (Braha) – s. Macieja i Józefy z d. Obyrtacz (Maciej), ż. Maria Leja (Wawrzyńcowa) – c. Stanisława i Antoniny z d. Klejka (Mądry). Dzieci – Józefa, Anna
Anna Obyrtacz (Brahowa) – c. Andrzeja i Marii z d. Leja (Wawrzyniec), m. Andrzej Michniak – s. Władysława i Bronisławy z d. Stopka. Dzieci – Ewelina, Alicja

spacer/0138

Maria Zięba (Jantkowa) – c. Tomasza i Zofii z d. Fiedor (Kowolok), m. Andrzej Leja (Patrów) – s. Stanisława i Janiny z d. Podczerwińska. Dzieci – Stanisław, Andrzej, Anna, Tomasz, Tadeusz, Agnieszka, Karol, Zofia, Janina, Aleksandra
Stanisław Leja (Patrów) – s. Andrzeja i Marii z d. Zięba (Jantek), ż. Elżbieta Słodyczka – c. Józefa i Marii z d. Zubek. Dzieci – Izabela, Tomasz, Przemysław

spacer/0139

Jan Kania (Herud) – s. Józefa i Anny z d. Leja, I ż. Rozalia Leja (Symuś) – c. Macieja i Agnieszki z d. Szwac. Bezdzietni – chowanica Maria Wróbel
II ż. Zofia Łowisz – c. Józefa i Ewy z d. Obrochta. Dzieci – Józef, Stanisław
Mieczysław Strama - s. Józefa i Anieli z d. Podczerwińska, ż. Halina Łowisz z Cichego - c. Stanisława i Heleny z d. Bobak. Dzieci - Edyta

spacer/0140

Jan Sęk (Hojcanów) – s. Jędrzeja i Aleksandry z d. Knup, ż. Wiktoria Liszka – c. Jana i Teresy z d. Filimek. Dzieci – Franciszek, Władysław, Leopold, Teresa, Maria

spacer/0141

Franciszek Sęk (Hojcanów) – s. Jana i Wiktorii z d. Liszka, ż. Józefa Zięba (Skorupowa) – c. Franciszka i Marii z d. Skorupa. Dzieci – Maria, Jan, Anna

spacer/0142

Andrzej Haberny (Mołotów) – s. Augustyna i Marii z d. Bustrycka, ż. Zofia Łowisz – c. Walentego i Wiktorii z d. Sikoń (Waluś). Dzieci – Halina, Małgorzata, Paweł, Teresa, Wiesław, Renata, Marek, Sylwia, Paulina
Małgorzata Haberna (Mołotowa) – c. Andrzeja i Zofii z d. Łowisz (Waluś), m. Kazimierz Gąsienica – s. Stanisława i Zofii z d. Skupień. Dzieci – Anna, Beata, Łukasz
Teresa Haberna (Mołotowa) – c. Andrzeja i Zofii z d. Łowisz (Waluś), m. Edward Kocańda – s. Stanisława i Anny z d. Maśnica
Renata Haberna (Mołotowa) – c. Andrzeja i Zofii z d. Łowisz (Waluś), m. Michał Zachemski – s. Jana i Anny z d. Morawa. Dzieci – Hubert
Paulina Haberna (Mołotowa) - c. Andrzeja i Zofii z d. Łowisz (Waluś), m. Zbigniew Jarząbek z Białego Dunajca - s. Stanisława i Krystyny z d. Dańko. Dzieci - Oskar

spacer/0143

Janina Hajnos – c. Stanisława i Marii z d. Zięder, m. Franciszek Obyrtacz (Bracha) – s. Józefa i Anny z d. Fiedor. Dzieci – Patryk, Kinga, Damian

spacer/0144

Franciszek Fiedor (Kowoloków) – s. Stanisława i Julianny z d. Balabrach, ż. Anna Chmenia – c. Jana i Marii z d. Zięba. Dzieci – Wojciech, Regina, Maria, Zofia, Anna
Dom został odremontowany w 2010 roku
Franciszek Obyrtacz (Bracha) – s. Józefa i Anny z d. Fiedor, ż. Janina Hajnos – c. Stanisława i Marii z d. Zięder. Dzieci – Patryk, Kinga, Damian

spacer/0145

Kazimierz Żegleń (Fajka) z Podczerwonego – s. Jana i Heleny z d. Harbut

spacer/0146

Domy letniskowe Ślązaków

spacer/0147

Maria Leja (Karolcyna) – c. Jana i Zofii z d. Klejka (Mądry), m. Dariusz Łacek – s. Stanisława i Ludwiny z d. Galica. Dzieci – Karolina, Monika, Jakub

spacer/0148

Krystyna Haberna (Mołot) – c. Franciszka i Marii z d Sęk (Kowolok), m. Józef Bryja-Haberny – s. Stanisława i Marii z d. Fatla. Dzieci – Dawid, Krystian, Wioletta, Patrycja

spacer/0149

Józefa Obyrtacz-Faubert (Brahowa) - c. Józefa i Anny z d. Fiedor, m.

spacer/0150

Andrzej Baran - s. Józefa i Zofii z d. Chlebek, ż. Aniela Hajnos z Rogoźnika - c. Józefa i Marii z d. Fatla. Dzieci - Damian

spacer/0151

Aneta Zięba - c. Jana i Marii z d. Sieczka, m. Marcin Wątor s. Marka i Teresy z d. Szymalik. Dzieci - Kamil

spacer/0152

Bożena Haberna – c. Tomasza i Agnieszki z d. Sęk, m. Andrzej Fatla – s. Stanisława i Zofii z d. Ligas. Dzieci – Andrzej, Grzegorz