Historia - Koniówka

FESTIVAL
Przejdź do treści
Projekt
Bogusław Zięba

Historia

Historia
Początki
Sołtysi z Podczerwonego należeli do rodów liczebnych, zamożnych i prężnych związanych tradycją rodową. Z czasem właściciele pastwisk zaczęli osiedlać się w pobliżu pastwisk. Przybywało coraz więcej rodzin. Budowano chaty po prawej stronie potoku Czarny Dunajec (patrząc od strony Chochołowa). Nurt tej rzeki w ówczesnych czasach miał nieco inny przebieg. Koryto położone było bliżej serca wioski. Dopiero zmiany geologiczne na przełomie wieków zepchnęły rzekę nieznacznie w kierunku północno-zachodnim. W takich warunkach powstała nowa wioska – nasza Koniówka, która obecnie liczy około trzystu mieszkańców.

Przekazy ustne

Z dokumentów

OSP

13 IX 1944

Sport i lecznictwo

Film

Szkoła i harcerstwo

Pisz do nas i z nami


Koniowka.info ©
Wróć do spisu treści